Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE MANNER KAHVILA OY / VIRTAKIVEN VARAUKSET

Rekisterinpitäjä:

Manner Kahvila Oy y-tunnus: 2283785-6

Osoite: Brejlinintie 8 45910 Voikkaa

Tietosuojaseloste on laadittu 17.6.2021 ja viimeksi päivitetty 17.6.2021.

Manner Kahvila Oy sitoutuu suojaamaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja se kerää liiketoiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste selventää, miten Manner Kahvila Oy käsittelee henkilötietoja, joiden käsittely liittyy

  • asiakkuuksiin
  • markkinointiin
  • rekrytointiin
  • yhteistyökumppanuuksien ylläpitoon

Selosteessa selvennämme myös, millä tavoin verkkosivuillamme ja verkkokaupassamme kerätään analytiikan perusteella tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa.

Haluamme, että henkilöt, joiden henkilötietoja keräämme, tietävät henkilötietoihin liittyvät oikeutensa. Tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme, mistä tiedot on kerätty ja miten halutessaan tiedot saa poistettua henkilörekistereistämme sekä peruutettua mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen.

MIHIN OIKEUS KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJA PERUSTUU?

Oikeus käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista perusteista:

  • Suostumus: Yrityksemme on saanut ennalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on tullut meille kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse, myymälä ostoksen yhteydessä, verkkokaupan ostoksen yhteydessä tai verkkoyhteydenoton kautta uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
  • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten verkkokaupasta ostetun tuotteen toimituksen suorittamiseksi.
  • Oikeutettu etu: Tietojen käsittely on tarpeen Manner Kahvila Oy :n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

MITÄ TIETOJA JA MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN? 

Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.

ASIAKKAILTA KERÄTTY TIETO

Keräämme asiakkailtamme tietoja verkko-ostosten toimituksia sekä asiakkuuksien hallintaa varten. Verkkokaupassa asioidessa tietoja antava ja pääasiallinen tietolähde on verkkokaupan käyttäjä eli asiakas itse, joka antaa tiedot tilausta tehdessään.

Scroll to top